Transformovna

Transformovna

Místo výstavby

Kletné

Doba výstavby

9/2010 – 2/2011

Popis

Výstavba nové transformační stanice velmi vysokého napětí 400/110 kV v extrémně krátkém čase v nejméně vhodném klimatickém období. Součástí realizace byla výstavba dvoupodlažní budovy společných provozů, technologických domků, stanoviště transformátorů a tlumivek, domek hromadného dálkového ovládání a kabelovody. Založení všech objektů bylo provedeno jako hlubinné pomocí pilot.

Článek o výstavbě ke stažení zde.