Výstavba nového vedení V458

Výstavba nového vedení V458Výstavba nového vedení V458Výstavba nového vedení V458

Místo výstavby

Krasíkov – Horní Životice

Doba výstavby

1/2015 – 9/2016

Popis

Výstavba nového vedení zahrnující hloubení stavebních výkopů pro jednotlivé stožáry, montáž armatury a zalití jednotlivých základů a zhlaví betonem s následnou úpravou terénu.