Kanalizace a ČOV

Místo výstavby

Třebenice

Doba výstavby

9/2014 – 9/2015

Popis

Vybudování nového sdruženého objektu, měrného objektu, komunikace pro příjezd, oplocení, přípojky vodovodu, přípojky NN, technologie, elektroinstalace a ASŘT. Dále byla provedena kanalizace splašková, přípojky kanalizace splaškové, výtlaky z ČS a čerpací stanice, přípojky NN pro ČS, vybudování nových komunikací.

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Další informace zde.